125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH HOVĚZÍ

Oslavy 125 výročí SDH Hovězí

125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HOVĚZÍ

PROGRAM:

9:00 - sruz členů a hostů před hasičskou zbrojnicí

9:15 - průvod od zbronice na mši svatou

9:30 mše svatá za živé a zemřelé členy sboru

11:00 - zahájení slavnostní schůze ke 125. výročí založení sboru

12:00 - oběd

 

OD 14:00 PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:

- ukázky historické a současné hasičské techniky, ukázky reálných zásahů hasičů a v podání mladých hasičů

- volná zábava v hasičském domě, občerstvení hudba

 

 

 

Datum začátku: 
28.4.2018