Nedělní beseda na faře

13.11.2011 15:00
Europe/Prague

V růžencovém měsíci říjnu se uskutečnila první nedělní beseda programově zaměřena na odezvu pouti do Lurd. Neočekávaná účast byla milým překvapením.  Přítomní se jistě nenudili a hezky si pobesedovali.

Další setkání je připraveno

NA DNEŠNÍ ODPOLEDNE

13. LISTOPADU V 15,00 hodin

Program:

  • krátká katecheze – Betšeba, žena Starého Zákona
  • modlitba
  • připomínka 800 let narození sv. Anežky České
  • beseda se sociální pracovnicí  Charity Nový Hrozenkov (sociální příspěvky pro postižené, na co mají staří lidé nárok, sociální služby…)
  • promítání – UMBRIE – země sv. Františka z Assisi
  • volná zábava

 pro dlouhé zimní večery si budete mít možnost zapůjčit knihy z farní knihovny

TĚŠÍME SE NA MILÉ SPOLEČENSTVÍ!