Oslava 510. výročí obce Hovězí

3.5.2014 08:30
3.5.2014 23:00
Europe/Prague
Oslava 510 let obce Hovězí

3. května 2014
8.30 | na návsi
koncert dechové hudby Hověžanky

9.00 | zasedací místnost OÚ
slavnostní zasedání zastupitelstva obce

9.30 | obřadní síň
zahájení výstavy Zdeňka Hajného

 – vestibul KD
cimbálová muzika Jiřího Nechanického

10.30 | požehnání obnoveného náměstí
10.45 | průvod krojovaných a hostů
do místního kostela

11.00
| mše svatá za občany obce, členy SDH
při příležitosti svátku sv. Floriána

14.00 | prostranství u Jednoty SD
-ukázka činnosti mladých hasičů

14.30 | náves -vystoupení cimbálovky Staré Gatě

15.30 | „Hore nad Hovězím”
- vystoupí valašské soubory
Jaloveček, Ovčáci, Fortáši a hosté z Mistřína

- prezentace nové knihy
„Co sa na Hovězí prv nosilo,
v čem sa chodilo a co ostalo”

- krojová přehlídka
17.30 | Hudební podvečer
na návsi -vystoupí country skupina Frťan
skupina TWEEZER ROCK

19.00 | bar OÚ -beseda u cimbálu
21.00 | slavnostní ohňostroj