Správa Lesů Obce Hovězí

Památník zalesnění ve Stříbrníku

Správu lesních porostů v k.ú. Hovězí, které jsou ve vlastnictví obce, zajišťuje svojí působností odborný lesní hospodář. Tuto funkci v obci Hovězí zastává p. Zdeněk Marteček, kont. telefon 731165438 . Sídlo správy je ve středu obce v domě čp. 78 ( Dům služeb ), vstup ze dvora prodejny potravin Jednoty s.d. Vsetín.

Obec Hovězí hospodaří na cca 276 hektarech lesní plochy, z nichž 274,44 je plocha porostní. Lesní porosty se podle lesního hospodářského plánu nacházejí v lokalitě Hostýnsko – Vsetínské vrchoviny a Javorníků. Obec má zpracovaný lesní hospodářský plán na období let 2010 – 2019.

Zastoupení dřevin v porostních plochách je následující:

  • smrk 84 %
  • jedle 5 %
  • dub 3 %
  • buk 4 %
  • ostatní cca 4 %

Odborná správa lesů v k.ú. Hovězí

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vsetín hospodaří v k.ú. Hovězí na 275 hektarech. Převážná část lesů se nachází v oblasti Potoky. Dále LČR,s.p., Lesní správa Vsetín provádí pro soukromé vlastníky lesů funkci odborné správy lesů.

Revírník ( odborný lesní hospodář ) pro obec Hovězí je Ladislav Sucháček
tel  : 724523810
e-mail : suchacek.ls117@lesycr.cz

Úřední hodiny pro vlastníky z k.ú. Huslenky, Zděchov, Hovězí, Jasenka a Vsetín jsou:

v budově Obecního úřadu Hovězí:

pondělí 13:30 - 14:30 hod

na Lesní správě Vsetín,   U skláren 781:

středa 12:00 - 14:00 hod