TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

OBECNÍ ÚŘAD HOVĚZÍ
POŘÁDÁ 18. ROČNÍK


TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ

Zahájení : 29.9.2018

Celkem 8 lekcí, vždy sobotu od 19.30 – 22.00 hod
Cena za taneční pár : 1.600,- Kč
Výuka : Standardní, klasické, latinsko americké, country tance
Přihlášky do 21.9.2018
Výuka v tanečním sálu kulturního domu Hovězí
Bližší informace a přihlášky na tel. 724 220 283 nebo přímo na OÚ Hovězí