Výbory a komise ZO

Finanční výbor

Předseda: Ing. Antonín Putala

Členové: Mgr. Jiří Pokorný, Mgr.Michal Kovář

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Ladislav Kašpar

Členové: Mgr. Ondřej Šrámek, Mgr. Karel Potocký


Komise výstavby:

Předsedkyně: Ing. Danuše Dančáková

Členové: Ing. Josef Zvěřina, Miroslav Chmela, Marie Tkadlecová

Kulturní komise:

Předseda: Jana Koňaříková

Členové: Ivana Janáčová, Alena Vojtková

Sociální komise:

Předseda: Jarmila Surá

Členové: Emilie Hromadová, Lenka Filová