Vyhlášení 4. Výzvy - žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Valašsko-Horní Vsacko z.s.