Výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko z Programu rozvoje venkova

1. Výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko pro předkládání Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena!

Více informací na webových stránkách MAS: www.masvhv.cz

 

Seminář k výzvě se koná 27.3.2017 od 16 hodin v kanceláři MAS. Registrace předem je nutná.