Znak obce Hovězí

Znak obce Hovězí

Znak obce Hovězí

V modro-červeném polceném štítě nad stříbrnou vlnitou patou ležící stříbrná, doleva obrácená čelně hledící kráva se zlatou zbrojí (rohy aa paznehty), provázená v hlavě štítu čtyřmi stříbrnými hradebními baštami s cimbuřím.

Prapor obce Hovězí

List praporu tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený. Nad dolním okrajem listu bílý pruh široký jednu desetinu šířky listu. Nad ním ležící bílá kráva se žlutou zbrojí (rohy a paznehty), čelně hledící, obrácená k vlajícímu okraji, provázená v horním koutu a horním cípu listu dvěma bílými hradebními baštami. Poměr šířky a délky je 2:3.

Vlajka obce Hovězí

Tinktury polceného štítu připomínají historické držitele obce, modrá rod Illeshazyi a červená rod Ledenických z Ledenic a Podstatských z Prusinovic. Vlnitá pata štítu symbolizuje řeku Vsetínskou Bečvu. Hlavní figura, kráva, je mluvícím znamením a je doložena na obecní pečeti. Hradební bašty odkazují na místní tvrz, později zámek, jejich počet odpovídá počtu nárožních věží hovězského zámku. Prapor vychází ze znaku.