Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Hovězí

Požární řád 2018 - aktualizace

OZV č. 2/2005 - Požární řád

Schválený rozpočet na rok 2018 - SVHV

OZV č. 2/2002 o řádu veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nařízení obce č. 1/2015 - Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 UPRAVUJÍCÍ POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ